Sửa chữa máy tính , laptop tại nhà Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ