Sửa chữa máy tính , laptop tại nhà Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang