Sửa chữa máy tính , laptop tại nhà Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu