Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ