Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu