Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Việt Cường, Huyện Yên Mỹ