Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ