Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Thuần Hưng, Huyện Khoái Châu