Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ