Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu