Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu