Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ