Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ