Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ