Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu