Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ