Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu