Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu