Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Bình Minh, Huyện Khoái Châu