Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Bình Kiều, Huyện Khoái Châu