Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu