Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu