Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu