Cài windows , phần mềm tại nhà Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ