Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang