Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang