Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang