Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang