Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang