Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang