Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang