Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang