Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ