Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang