Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ