Sửa chữa bảo dưỡng laptop , pc tại nhà Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang