Sửa chữa bảo dưỡng laptop , pc tại nhà Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ