Sửa chữa bảo dưỡng laptop , pc tại nhà Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ