Sửa chữa bảo dưỡng laptop , pc tại nhà Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu