Sửa chữa bảo dưỡng laptop , pc tại nhà Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu