Sửa chữa bảo dưỡng laptop , pc tại nhà Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu