Lắp đặt camera chống trộm , nghe lén Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang