Lắp đặt camera chống trộm , nghe lén Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang