Lắp đặt camera chống trộm , nghe lén Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang