Lắp đặt camera chống trộm , nghe lén Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang