Lắp đặt camera chống trộm , nghe lén Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang