กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ยินดีต้อนรับ
นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ด้วยความยินดียิ่ง

กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

การตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

การอบรมการใช้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่ตั้ง อาคาร 2 ชั้น - ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7521-3752 โทรสาร. 0-7521-5991