คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา