#romART19

Viatge cultural de batxillerat

curs 2018/19

(Primera experiència d'un viatge presencial i online alhora)

eva.garcia@escolapia.cat / manel.chiva@escolapia.cat / manel.trenchs@escolapia.cat

Telèfon de contacte directe: 00 34 629 333 724