“Med vilja och mod så långt vår makt sträcker sig önska vi kämpa och sträva för att beskärma de Chalmerska traditionerna. Vi vilja även värna och värja Chalmeristen och dennes vänner och ävlas för att upprätthålla deras samhörighet och ära. Vi önskar att alltid vara trogna och ståndaktiga inför vårt rike och vår konung och att ständigt rättfärdigt hålla och utöva vårt ämbete.”

Marskalksämbetet

Marskalksämbetet är kommittén som står för det där lilla extra vad det gäller Chalmers traditioner och "finkultur" vid Chalmers Studentkår. Detta betyder att medlemmerna i Marskalskämbetet måste göra sitt yttersta för att se till att få upp intresset för dessa traditioner

Marskalksämbetet har till uppgift att:

  • Bevara Chalmers Studentkårs traditioner vad gäller mössor, standar och etikett och att informationen om detta finns att tillgå för studentkårens medlemmar

  • Anordna studentkårens mösspåtagningar

  • Anordna Chalmers Studentkårs årliga vårbal och höstbal

  • Arbeta för att Chalmers Studentkår skall vara representerade på Nobelmiddagen

  • Vårda och handha fanborgen*


* Studentkårens, Sveriges, Chalmers tekniska högskolans och Unionsfanan. Unionsfanan används då det under unionens tid studerade en stor andel norrmän vid Chalmers tekniska läroanstalt, som skolan hette på den tiden, och då unionen upplöstes 1905 var denna andel ca 40%. Unionens upplösande innebar mycket för relationen mellan svenskar och norrmän men framför allt att ett stort hinder för norrmän att studera vid Chalmers där de tidigare kunnat studera som om det vore ett norskt lärosäte. Av gemenskap beslutade den då ca 1 år gamla studentkåren att inte godkänna unionsupplösningen och har sedan dess fortsatt använda unionsflaggan istället för den svenska.


Evenemang

2022

Doktorspromotion 11e juni

Mösspåtagning 1a Oktober

Examensceremoni 15e oktober (Höstceremonin)

Höstbalen November


2023

Sångbokssittningen Januari

Examensceremoni 28e januari (Vinterceremonin)

Examensceremoni 15e april (Vårceremonin)

Aspning Mars – Maj

Mösspåtagning 30e April

Vårbal Maj


Foto: Nils Janestad (CFFC)

Foto: Kasper Persson Palmqvist (CFFC)

Foto: Simon Holm (CFFC)

Nyheter

Instagram

Facebook